Velg en side

Simulering og Analyser

Vi kan forbedre produktet ditt med simulering for å redusere kostnader i forbindelse med fysisk prototyping.

En simulering er en imitasjonen av en virkelig prosess eller et system over tid. Vi benytter et dataprogram for å utsette et objekt for påkjenningene som oppstår i den virkelige verden. Dataprogrammet kan da brukes for å regne ut de ønskede parametere. Dette kan brukes for å sikre at et produkt tåler sitt bruksområde eller forbedre designet.

Ta gjerne kontakt for å se hva vi kan tilby.

 

Mekaniske Analyser

Prototyping kan utføres ved hjelp av dataverktøy. Dette gir mulighet for å vurdere hvordan diverse deler skal passe sammen før produksjon av den første fysiske prototypen. I tillegg kan simulering avdekke behov for utbedring av designet.

Dette er spesiellt aktuellt for produkter med mekaniske forbindelser. Animasjon av bevegelige deler kan brukes for å validere designet

Dette kan også brukes for større sammensetninger med elektroniske, pneumatiske og/eller hydrauliske komponenter.

Elementmetoden (FEM/FEA)

FEM er en mye brukt metode for numerisk løsning av differensialligninger som oppstår i ingeniørfag og matematisk modellering. Typiske problemområder av interesse inkluderer de tradisjonelle feltene strukturanalyse, varmeoverføring, væskestrøm, massetransport og elektromagnetisk potensial.

FEM er en generell numerisk metode for å løse partielle differensialligninger. For å løse et problem deles et stort system inn i mindre, enklere deler som kalles elementer. Det er et begrenset antall elementer som kan dannes med denne metoden, og gir derfor en tilnærming av den faktiske verdien. Utregninger blir utført for hver element og brukes for å danne et helhetlig bilde. Vi benytte et dataprogram for å utføre FEM-analyser på mye kortere tid, men kan også brukes for å gi bedre tilnærminger eller utregninger for avansert geometri.